สินมั่นคง ยอมถอยไม่ยกเลิกประกันโควิด คปภ.ยันไม่สามารถเลิกได้

HoonSmart.com>> สินมั่นคง ขึ้นข้อความประกาศหน้าเว็บไซต์ ประกาศไม่ยกเลิกกรมธรรม์โควิด ยันให้ความคุ้มครองตามเดิม ด้านคปภ.ยืนยันไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้

จากกรณีบริษัท สินมั่นคงประกันภัย เผยแพร่เอกสารข่าว บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 นั้น ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. บริษัท สินมั่นคงประกันภัย ได้ขึ้นข้อความผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ประกาศ “ขอแจ้งยกเลิก จดหมายบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาแบบ เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in 1 ที่ลูกค้าได้รับจดหมายแจ้งยกเลิกจากบริษัทโดยส่วนมากได้รับเมื่อวันที่ 17 ก.ค.

โดยบริษัทฯ ยืนยันให้ความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนาดังกล่าวกับลูกค้าตามเดิม บริษัทฯ ขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้”

 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ก็ได้ออกประกาศผ่านเฟซบุ๊ก  PR OIC โดยระบุว่า คปภ.ยืนยัน บริษัทประกันภัยไม่สามารถเลิกประกันภัย โควิด-19

คำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง สั่งให้ระงับสิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นคำสั่งทางปกครอง มีสภาพบังคับให้ทุกบริษัทประกันวินาศภัยต้องปฏิบัติตาม

หนังสือขอบอกเลิกของบริษัทที่ส่งไปถึงผู้เอาประกันภัยไม่มีสภาพบังคับ กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน ยังคงสมบูรณ์และมีความคุ้มครองตามปกติ

ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยยังคงได้รับเช็คคืนเบี้ยประกันภัยทางไปรษณีย์จากบริษัท สามารถนำเอกสารดังกล่าว มาร้องเรียนต่อ คปภ. ซึ่ง คปภ.จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับบริษัทประกันภัยต่อไป