BCPG ส่งบริษัทร่วม 45% เซ็นขายไฟเวียดนาม 600 MW คาด COD 31 ธ.ค.68

HoonSmart.com>> “บีซีพีจี” ส่งบริษัทร่วม IEAD ถือหุ้น 45% ที่กำลังพัฒนาโรงไฟฟ้าลม กำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ที่ลาว เพื่อผลิตและจำหน่ายไปเวียดนาม วันที่ 12 ก.ค.2564 ได้ลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับภาครัฐเวียดนาม สัญญา 25 ปี  

บริษัท บีซีพีจี (BCPG)  เปิดเผยว่า บริษัทร่วมที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ 45%  ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาโครงกาารโรงไฟฟ้าพลังงานลม ขนาดกำลังการผลิต 600 เมกะวัตต์ ที่แขวงเซกองและแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประเทศลาว  ซึ่งจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าผ่านสายส่งขนาด 500 กิโลโวลต์ ไปยังเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 12 ..2564 บริษัทร่วมดังกล่าวได้ลงนามซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับทางการไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม (EVN) ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า 600 เมกะวัตต์ อายุสัญญา 25 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ด้วยอัตรารับซื้อไฟฟ้า 0.0695 เหรียญสหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง (US/kWh)

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการเชิงพาณิชย์ในวันที่ 31 ..2568