CCET กวาดยอดขายครึ่งปีแรก 5.6 หมื่นลบ.เติบโต 31%

HoonSmart.com>> “แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์” เปิดยอดขาย 6 เดือนแรกกว่า 5.66 หมื่นล้านบาท เติบโต 31.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เฉพาะเดือนมิ.ย. ยอดขาย 9.12 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3% จากงวดปีก่อน

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET เปิดเผยยอดขายเดือนมิ.ย.2564 จำนวน 291.67 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 9,118.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.3% จากเดือนมิ.ย.2563 มียอดขายจำนวน 276.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 8,818.97 ล้านบาท และเติบโต 7.3% จากเดือนพ.ค.2564 มียอดขายจำนวน 271.80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 8,478.85 ล้านบาท

ขณะที่ 6 เดือนแรกของปี 2564 มียอดขายรวม 1,849.09 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 56,623.51 ล้านบาท เติบโต 31.5% จากช่วง 6 เดือนแรกปี 2563 มียอดขายจำนวน 1,406.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 44,445.64 ล้านบาท

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 31.2629 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากหลักทรัพย์ Taiwan Depository Receipt (TDR) ของบริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันในการประกาศยอดขายรายเดือนของบริษัทฯ ซึ่งยอดขายปี 2564 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี