ตลท.เพิกถอนหุ้น RCI ตั้งแต่ 16 ก.ค.นี้ ซื้อขายวันสุดท้าย 15 ก.ค.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้น “โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI)” ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 16 ก.ค.64 หลังขอเพิกถอนด้วยความสมัครใจ เปิดซื้อขายวันสุดท้าย 15 ก.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม (RCI) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.2564 เป็นต้นไป หลังบริษัทฯ ได้ขอเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจและได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหุ้นสามัญของ RCI จะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันสุดท้ายในวันที่ 15 ก.ค.2564