RBF เฮ! อย.ไฟเขียว “สกัดกัญชง” ผลิตอาหาร-เครื่องดื่มคาดรับรู้รายได้ Q4/64

HoonSmart.com>> “อาร์แอนด์บีฟู้ด ซัพพลาย” ได้รับไลเซนส์จาก อย. นำสารสกัดจากกัญชง ผลิตอาหาร เครื่องดื่ม จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ คาดเริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 4 ปี 64

บริษัท อาร์แอนด์บีฟู้ด ซัพพลาย (BRF) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไปแล้วนั้น ปัจจุบันทางสำนักงาน อย. ได้พิจารณาออกใบอนุญาต ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาต อย 1/2564 (มป) ให้แก่บริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม

การได้รับใบอนุญาตดังกล่าว บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการสกัดสารสำคัญจากพิชกัญชงที่มาจากแปลงปลูกที่ได้รับอนุญาต Cannabidol หรือ CBDและ Tetrahydrocannabinol หรือ THC ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด โดยนำผลผลิตที่ได้จากสารสกัดไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สมุนไพรอาหารเสริม และสินค้าอื่นๆ ภายใต้ข้อกำหนดของตามที่สำนักงาน อย. อนุญาตสู่ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศโดยคาดว่าจะเริ่มรายได้เชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2564

สำหรับใบอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD-THC จากกัญชง ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ก.ค2564