7UP ตัดขายธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมูลค่า 130 ลบ. มุ่งเน้นสาธารณูปโภค-พลังงาน

HoonSmart.com>> บอร์ด 7UP อนุมัติตัดขายธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม และ IoT เดินหน้ามุ่งเน้นธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคทางด้านน้ำ เคาะขายหุ้นถือทั้งหมด “เอ็ม โซลูชั่น” พร้อม “อินฟอร์เมติกส์ พลัส” มูลค่ารวม 130 ล้านบาท ยืนยันไม่กระทบเป้าหมายรายได้รวม

มนต์เทพ มะเปี่ยม

นายมนต์เทพ มะเปี่ยม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ขายธุรกิจกลุ่มวิทยุสื่อสารโทรคมนาคมและ Internet of Things (IoT) วัตถุประสงค์หลักต้องการมุ่งให้ความสำคัญกับธุรกิจที่บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญ ในการเป็นผู้ให้บริการในธุรกิจพลังงานและธุรกิจสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการทำหน้าที่ให้บริการจำหน่ายน้ำประปา และบำบัดน้ำเป็นหลัก

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการขายหุ้นที่ถืออยู่ทั้งจำนวนในบริษัท เอ็ม โซลูชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจอุปกรณ์ระบบวิทยุสื่อสารคมนาคมเฉพาะกิจ สัดส่วน 99% คิดเป็นมูลค่า 90 ล้านบาท และบริษัท อินฟอร์เมติกส์ พลัส จำกัด ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและให้บริการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สัดส่วน 99% คิดเป็นมูลค่า 40 ล้านบาท รวมแล้ว 130 ล้านบาท

ผลของการขายหุ้นครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายรายได้ของบริษัทฯ โดยยังคงไว้ที่ 2,000 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจโทรคมนาคมนั้น มีสัดส่วนรายได้ไม่สูงนัก และทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนนำไปใช้ขยายกิจการธุรกิจสาธารณูปโภคตามแผนการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะภายหลังการเข้าซื้อหุ้นบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด เพิ่มเป็น 81% สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ต้องการมุ่งพัฒนาธุรกิจสาธารณูปโภคอย่างเต็มที่

ปัจจุบันโกลด์ ชอร์ส มีกำลังการผลิตน้ำประปา 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และอยู่ระหว่างก่อสร้างส่วนขยายเพิ่มเติมเพื่อให้กำลังการผลิตเพิ่มเป็น 96,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันภายในปี 2565-2566 และกรณีจังหวัดภูเก็ตเตรียมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้

รูปแบบแซนด์บอกซ์ เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ คาดว่าจะส่งผลดีต่อโกลด์ ชอร์ส ในฐานะผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต