LHFG ติดอันดับ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

HoonSmart.com>>LHFG ติดอันดับ ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

นายวิเชียร อมรพูนชัย รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (LHFG) รับมอบประกาศนียบัตร “ESG100 Certificate” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จาก ดร. พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะบริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจที่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการลงทุนกับบริษัทที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมกัน