ตลท.จับมือ กยศ.-KTAM เปิดโครงการ “AOM YOUNG” เสริฟกองทุน-ส่งเสริมออม

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและบลจ.กรุงไทยเปิดตัวโครงการ “AOM YOUNG” ส่งเสริมวินัยการออมการลงทุนด้วยกองทุน เริ่มต้น 2 กอง ความเสี่ยงต่ำ เหมาะแก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ออมขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน ผ่านบลจ.กรุงไทย หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา หวังสร้างอนาคตที่ดีทางการเงิน ความสามารถชำระเงินคืนกองทุนได้เมื่อครบกำหนด เริ่มเปิดรับนักศึกษาร่วมโครงการ 28 มิ.ย.2564

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการ “AOM YOUNG” เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. มีการวางแผนการออมและลงทุนอย่างต่อเนื่องผ่านกองทุนรวม  เสริมสร้างวินัยและความมั่นคงทางการเงิน นอกจากนั้นโครงการนี้ยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานร่วมกับ กยศ. อยู่ในปัจจุบัน

การรณรงค์ให้เกิดวินัยการออมผ่านโครงการ “AOM YOUNG” จะช่วยสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษามีความเข้าใจการลงทุนและรู้จักทางเลือกการออมที่ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดี มีเงินออมตั้งต้นพร้อมสำหรับเป้าหมายในอนาคต สอดคล้องกับพันธกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน

“เราเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้และความเข้าใจ ด้านการเงินและการลงทุน ถือเป็นหนึ่งในภาระกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ด้วยความเชื่อมั่นว่าหากคนไทยมีความรู้ทางการเงินที่ดี และมีการลงทุนที่เหมาะสม จะเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความมั่นคงในชีวิต และเป็นเกราะป้องกันปัญหาทางการเงินได้เมื่อเกิดภาวะวิกฤต เราได้ทำงานร่วมกับองค์กร พันธมิตรในหลายภาคส่วน เพื่อให้ความรู้กับประชาชน และกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต” นายภากร กล่าว

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า การส่งเสริมให้นักศึกษาผู้กู้ยืม มีความรู้ทางการเงินเพื่อบริหารจัดการเงินของตนเองได้อย่างเหมาะสม ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม ได้รับความรู้ผ่านหลักสูตร e-Learning แล้วกว่า 560,000 ราย โครงการนี้จะมาช่วยต่อยอดให้ผู้กู้ยืมที่มีความรู้ทางการเงินมีช่องทางในการออมเงินสม่ำเสมอได้อย่างเหมาะสม

กองทุนเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริง จึงพร้อมสนับสนุนให้ผู้กู้ยืมได้เรียนรู้การลงทุนผ่านกองทุนรวมในรูปแบบการออมสม่ำเสมอขั้นต่ำ 100 บาทต่อเดือน โดยเริ่มจาก KTAM เป็นที่แรก  นอกจากผู้กู้ยืมจะมีเงินเก็บและมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นแล้ว ยังนับเป็นจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะได้อีกด้วย โดยกองทุนมุ่งหวังว่า จะช่วยให้นักศึกษามีเครื่องมือทางการเงินที่ทำให้การเริ่มต้นออม เพื่อเป้าหมายในระยะยาวเป็นจริงได้ และสามารถนำเงินที่ออมได้มาชำระคืนเงินกู้ยืมให้กองทุนเมื่อถึงกำหนดต่อไป

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM) มีความยินดีในการร่วมส่งเสริมวินัยการออมผ่านกองทุนรวมให้แก่นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. โดยจะส่งเสริมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์การลงทุน เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนให้กับตนเองได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ KTAM ยังได้คัดเลือกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงในระดับต่ำถึงปานกลางให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการออมและเริ่มต้นลงทุนของนักศึกษา โดยมีกองทุนให้เลือกหลากหลายประเภทตามความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ได้แก่  กองทุนตลาดเงิน (KTSS)  และกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ( KTSTPLUS-A) ซึ่งนักศึกษาเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำได้เพียงเดือนละ 100 บาท ผ่านทาง บลจ.กรุงไทย หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

“เราคัดเลือกมา 2 กองทุน เพื่อเริ่มต้นฝึกพื้นฐานการออมของนักศึกษา และพิจารณาว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีความเสี่ยงต่ำ เป็นเหมือนพื้นฐานให้นักศึกษาเรียนรู้ที่จะออมเพื่อตัวเองในอนาคต เราหวังเป็นอย่างว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ และอยากให้คิดว่าหากเราเริ่มต้นได้เร็ว ความก้าวหน้าจะมีได้เร็วขึ้น ความสำเร็จก็จะตามมาเช่นกัน” นางชวินดา กล่าว

ทั้งนี้ KTAM เชื่อมั่นว่าโครงการ “AOM YOUNG” จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของการออมตั้งแต่อายุยังน้อยได้มากขึ้น นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สามารถเริ่มต้นออมสม่ำเสมอผ่านโครงการ “AOM YOUNG” ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2564 โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.setinvestnow.com, www.studentloan.or.th และ www.ktam.co.th