VL” จัดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้พนักงาน สู้ภัยโควิด-19

VL” จัดวัคซีนซิโนฟาร์ม ให้พนักงาน สู้ภัยโควิด-19

“ชุติภา กลิ่นสุวรรณ” แห่งค่ายเรือขนส่งน้ำมัน “บมจ.วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์  ( VL )  ตระหนักและใส่ใจต่อมาตรการดูแลและป้องกันพนักงานต่อสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวดและอย่างจริงจัง

วี.แอล ฯ บริษัทเรือขนส่งน้ำมันแห่งแรก ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 474 โดส เพื่อดำเนินการฉีดให้แก่พนักงานทั้งในส่วนสำนักงานและคนเรือ คนละ 2 โดส

โดยมอบหมายให้  โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ หรือ โรงพยาบาลอินเตอร์เมด (IMH) เป็นผู้รับวัคซีนจัดเก็บและดำเนินการฉีดให้

จัดว่าเป็นผู้นำองค์กรที่ห่วงใย และคำนึงถึงพนักงานเพิ่มพลังศรัทธาในการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้าอย่างไม่ย่อท้อไปด้วยกัน