“นพชัย วีระมาน” บิ๊ก KOOL ลุยเพิ่มทุนเกินสิทธิ 8.58% หนุนถือหุ้น 20.86%

HoonSmart.com>> “นพชัย วีระมาน” ประธานบอร์บริหาร-กรรมการผู้จัดการ “มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล” ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิกว่า 8.58% หนุนถือหุ้นแตะ 20.86%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย นพชัย วีระมาน ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้มาหุ้นของบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) จากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2564 จำนวน 61,799,544 หุ้น หรือ คิดเป็น 8.58% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 150,210,898 หุ้น คิดเป็น 20.86% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ