TOG ปรับโครงสร้างรวมกิจการเลนส์แว่นตากันแดด

HoonSmart.com>> “ไทยออพติคอล กรุ๊ป” ปรับโครงสร้างหนี้ โอนกิจการ “โพลีซัน” ธุรกิจเลนส์แว่นตากันแดดรวมเข้ากับบริษัท คาดเสร็จเดือนธ.ค.64 เดินหน้าขยายโอกาสธุรกิจตลาดเลนส์แว่นตากันแดด

บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป (TOG) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้โดยการโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท โพลีซัน จำกัด “PLS” ให้กับ TOG ซึ่งปัจจุบัน TOG ถือหุ้นใน PLS สัดส่วน 99.99% และคาดว่าจะดำเนินการโอนกิจการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธ.ค.2564

สำหรับวัตถุประสงค์ของการโอนย้ายกิจการมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในระบบห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเลนส์แว่นตากันแดด ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นที่เกิดจากการทำธุรกรรมและการจัดการระหว่างบริษัท

ทั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญขององค์กรในการเดินหน้าขยายโอกาสทางธุรกิจในตลาดเลนส์แว่นตากันแดด นอกเหนือจากการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานแล้ว “วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน” คือสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านสายตา จึงมุ่งมั่นที่ผสมผสานความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการดูแลปกป้องสายตา เพื่อคุณภาพการมองเห็นที่ดีที่สุดและเติมเต็มสีสันที่หลากหลายด้วยเลนส์กันแดด

sp;