TPOLY รับงานเดินท่อส่งน้ำ-สถานีสูบบ้างฉางมูลค่า 191 ลบ.

HoonSmart.com>> “ไทยโพลีคอนส์” รับงานก่อสร้าง โครงการจัดหาน้ําดิบเพื่อภาคการผลิตพื้นที่จังหวัดระยอง (รองรับ EEC) เดินท่อส่งน้ำและสถานีสูบบ้างฉางมูลค่า 191.26 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) แจ้งว่า บริษัทรับงานก่อสร้างใหม่ โครงการจัดหาน้ําดิบเพื่อภาคการผลิตพื้นที่จังหวัดระยอง (รองรับ EEC) โดยเป็นการก่อสร้างงานเดินท่อส่งน้ําและสถานีสูบน้ํา อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ของบริษัท วาย.เอส.เอส.พี. แอกกริเกต จํากัด มูลค่าโครงการ 191.26 ล้านบาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาก่อสร้าง 270 วัน