10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF-0.116.961.551.34
2เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัสSMART-PLUS0.873.82----
3เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF1.132.212.061.97
4เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI0.942.15----
5ฟิลลิปตราสารหนี้ไทยPBOND1.012.00----
6เค ตราสารหนี้K-FIXED0.591.941.981.90
7กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF21.001.801.931.66
8กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF1.011.71----
9กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออมKFAFIXSSF0.991.70----
10กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFAFIX-A0.991.702.43--

Short Term Bond_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.712.972.672.30
2เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F1.482.60----
3เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดเพื่อการออมKKP ACT FIXED-SSF1.302.24----
4เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED1.302.242.272.03
5กรุงไทยพันธบัตรรัฐบาลชดเชยเงินเฟ้อKTILB0.122.210.971.58
6ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTMB-ES- PVD-FIX0.952.15----
7ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDFPP0.802.10----
8ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)SCBRF0.982.042.082.04
9กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y1.282.03----
10พรินซิเพิล ตราสารหนี้PRINCIPAL FI0.881.902.452.41

Money Market_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ASP0.310.591.021.13
2พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.310.57----
3ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.210.541.15--
4เค ตราสารหนี้ระยะสั้นK-SF0.140.480.991.10
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.190.481.091.21
6กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTSS0.160.47----
7ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.200.450.901.00
8เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.190.44----
9วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.200.43----
10ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.180.410.941.02

Global Bond_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND5.7922.06----
2เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CSBOND-A4.1315.18----
3ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD7.7213.290.06-0.91
4ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSCBOPPA2.9112.543.32--
5ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัตSCBOPPR2.9112.543.32--
6เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตM-SMART INCOME-AR3.2211.993.03--
7เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่าM-SMART INCOME-AC3.2211.953.05--
8ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF2.8810.414.00--
9ทหารไทย Global IncomeTMBGINCOME2.8610.314.134.06
10กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมKF-SINCOME2.8010.293.72--

Emerging Market Bond_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB1.6612.676.01--
2อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB0.9711.432.493.19
3ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF0.409.813.10--
4กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI0.479.041.482.52
5ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB0.036.263.93--
6เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-1.876.190.860.75
7ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-1.764.734.763.88
8ตราสารหนี้เอเชียASIA-B-0.303.633.262.05

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก