10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_May. 202

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลLHGLIFEE-D13.4263.8217.81--
2พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL GSCEQ-R31.2459.239.8311.27
3บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่B-FUTURE10.7255.89----
4ธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์T-PREMIUM BRAND17.0453.6111.9412.14
5ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นPWIN8.7251.90----
6วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-UGG-RA5.2851.2125.8227.53
7วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม แบบไม่จ่ายเงินปันผลONE-UGG-ASSF5.1451.01----
8วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลONE-UGG-IA5.1050.95----
9แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าLHGEQ-A11.3949.11----
10แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตLHGEQ-R11.3949.09----

[table “AsiaPacificex-JapanEquity_May2021” not found /]

Emerging Market Equity_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP18.9559.66----
2ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ18.0158.266.099.31
3อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM18.2957.9410.818.18
4เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO13.5652.4810.6513.64
5เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ13.9049.828.62--
6ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF16.6248.52-1.122.58
7 แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผลLHEME-D9.9645.766.75--
8แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC13.5242.497.1112.82
9ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM42.345.53----
10ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ16.3742.226.238.29

US Equity_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคปSCBUSSM11.6752.094.438.34
2ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBUSSMP11.6752.09----
3กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KF-HSMUS20.3744.829.11--
4ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN12.7743.5119.0318.32
5อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ABAGS24.2742.9513.119.76
6บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100BCAP-USND10011.4742.50----
7เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)4.8441.8124.1422.48
8เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USA-A(A)4.8041.80----
9เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)11.5041.52----
10เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)11.4841.4023.4423.06

Europe Equity_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์KT-EURO23.4968.7511.0911.88
2เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุนK-EUSMALL22.9767.5211.23--
3ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP22.3951.05----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM21.4148.6313.5412.41
5กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE22.7844.8712.179.06
6กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF19.8242.4811.628.74
7ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์UES18.9941.884.986.30
8เค ดัชนีหุ้นยุโรปK-EUX19.3437.308.618.42
9พรินซิเพิล ยูโรเปี้ยน อิควิตี้PRINCIPAL EUEQ19.4237.1710.159.54
10เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE17.6136.2513.1911.37

Japan Equity_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผลKF-JPSCAPD13.8836.543.28--
2กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้KF-JPSCAP13.9336.133.32--
3แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF20.9432.653.496.29
4ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E9.7632.44----
5ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P9.7632.44----
6ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF9.0631.259.4610.15
7ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D9.2531.1410.1611.82
8ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้TISCOJP9.3231.128.9910.49
9ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK2259.2131.1110.1711.82
ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP8.8630.599.2310.64

China Equity_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ16.2359.3018.89--
2แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA11.2858.83----
3กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผลKF-HCHINAD15.0854.0711.4617.61
4กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKFCHINARMF14.6353.4111.13
5อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ABCG17.1353.2412.5812.69
6ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน ATISCOCHA-A10.9153.21----
7ทหารไทย China Equity IndexTMBCHEQ15.9152.6914.0114.18
8เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINA-A11.1549.329.21--
9เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF10.2048.358.55--
10ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC14.8147.399.8212.89

Global Health Care_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI3.3638.28----
2แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH3.7132.70----
3ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์TBIOTECH10.8726.60----
4กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A8.7820.48----
5กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFHHCARE-D8.7820.39----
6เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH8.5320.1414.1510.78
7เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF8.5219.9914.0010.60
8กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่าKFHEALTH-A11.7519.1112.62--
9กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผลKFHEALTH-D11.7518.9012.507.31
10เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน UnhedgedK-GHEALTH(UH)11.8218.6614.178.69

Property - Indirect Global_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF21.3534.183.54--
2ที่เอ็มบี Global PropertyTMBGPROP21.4633.953.33--
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP18.3833.266.81--
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY16.6231.4210.217.78
5พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์PRINCIPAL GREITs16.8631.154.56--
6ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT20.7230.518.964.87
7เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF16.3830.369.287.11
8ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP15.7630.32----
9กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D15.6830.2110.754.18
10กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A15.6830.20----

Global Allocation_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX17.0348.1717.1514.18
2ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMPOP11.4237.9212.05--
3วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP14.5735.9214.7313.82
4กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-OPP-D10.9135.468.0110.32
5กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมลูค่าKT-OPP-A10.9135.428.0010.32
6ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่าSCBPOPA11.1134.6111.26--
7ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPOPP11.1134.61----
8เค โกลบอล แอลโลเคชั่นK-GA9.7928.569.517.95
9ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBAPLUSA12.1128.124.72--
10ไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิค อินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)SCBAPLUS12.1128.124.72--

Commodities Precious Metals_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDHE7.2310.04----
2พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iGOLD-X7.079.62----
3ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGOLDHP7.009.56----
4ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์SCBGOLDH7.009.5511.657.76
5กรุงศรีโกลด์เฮดจ์KF-HGOLD6.839.0910.576.96
6ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF6.678.8610.937.05
7เค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GOLD-A(D)6.308.6011.087.47
8เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF6.348.5310.957.32
9ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF6.538.4910.536.80
10วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A6.948.289.945.36

Commodities Energy_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL47.8878.14-1.034.56
2ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL48.4977.13-2.023.27
3เค ออยล์K-OIL47.1076.31-1.803.94
4เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL51.5375.77-1.671.52
5ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL52.1874.63-1.741.68
6กรุงศรี ออยล์KF-OIL48.3973.08-2.900.36
7แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL45.8272.13-1.813.06
8ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL45.5970.37-26.04-14.98
9ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL644.8970.06-27.04-15.67
10เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL43.9565.49-19.86-11.41

Foreign Investment Miscellaneou_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP28.9754.762.002.34
2พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF27.9650.222.173.45
3วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/232.4447.14-6.94-3.11
4ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC28.5741.16-1.48-0.14
5เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI18.3833.07-2.26-3.64
6กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KFPREFER-A3.8414.38----
7เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23A-UI2.8213.80----
8เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23B-UI2.5611.87----
9กองทุนเปิดไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA4.168.54----
10กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS-2.015.873.25--

https://hoonsmart.com/archives/191822
https://hoonsmart.com/archives/191820
https://hoonsmart.com/archives/191826

 

ขอบคุณข้อมูลจาก