10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัสหุ้นไทยASP-THEQ24.4045.597.817.88
2แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพASP-ERF24.5243.467.747.35
3ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุนTISCOHD18.1742.534.588.00
4ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF16.6139.63.647.67
5ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้TISCODS16.9339.395.28--
6ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B15.7037.945.25--
7ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A15.3937.204.69--
8แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D24.2736.103.68--
9แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T17.7436.085.996.14
10แอล เอช แอคทีฟ หุ้นระยะยาว ชนิดสะสมมูลค่าLHACTLTF-A21.4735.652.16--

Equity Small MidCap_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ39.9971.8213.91--
2เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF52.1871.1814.50--
3กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ41.4370.8613.6611.45
4เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผลM-MIDSMALL-D51.0969.7514.3115.03
5แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME35.6964.9415.55--
6เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITYKKP SM CAP31.6262.918.94--
7แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T33.6061.6914.65--
8ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน ATSF-A27.1158.2816.5317.53
9ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควี้ตี้ ฟันด์UTSME33.9757.391.598.30
10ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาวUTSME-LTF33.2156.371.76--

Property Indirect_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex-2.42-14.07-1.611.82
2วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ONEPROP-D-3.41-14.92-1.95-0.23
3ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropertyRMF-1.41-14.98-2.960.00
4ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์T-PROPERTY-1.47-15.36-2.65-0.38
5วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ONE-PROP-1.41-15.41-1.431.26
6ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลTTHREIT-3.32-15.71----
7วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONEPROP-RMF-4.28-16.49-3.81-0.91
8แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF-4.30-17.950.342.46
9เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF-3.07-18.22-1.53--
10เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์M-Property-3.41-18.28-1.482.88

Aggressive Allocation _May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัสTISCOFLEXP37.0273.2420.4317.05
2แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัสASP-FLEXPLUS23.4161.418.04--
3กรุงไทย เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์KT-FLEX30.0052.234.904.47
4แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติLHMSFL-R25.9739.814.1210.01
5แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดจ่ายเงินปันผลLHMSFL-D25.9739.774.10--
6แอล เอช เอ็ม เอส เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่าLHMSFL-A25.9539.764.10--
7ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ลTLFLEX22.0231.60-1.75--
8ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF22.0631.49-1.32--
9แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมพิเศษและจ่ายเงินปันผลLHSMARTDSSF-SSFX23.9731.18----
10แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม ชนิดการออมและจ่ายเงินปันผลLHSMARTDSSF-SSF23.8630.73----

Moderate Allocation _May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์TISCOAGF22.0341.9616.9113.73
2เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMBT-G35.1037.009.8311.83
3เอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์MFX34.4029.756.628.40
4บีแอ็คทีฟB-ACTIVE26.6727.846.015.34
5ไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่าSCBCLASSICA9.8818.57----
6รวงข้าวดุลทรัพย์RKBC11.2718.192.644.65
7เค แพลน 3K-PLAN39.7618.163.284.67
8กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่าKTMEE-A8.1417.903.73--
9กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKTMEE-D8.1117.81----
10กาญจนอนันต์KAF17.4717.453.013.99

Conservative Allocation_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรทFCF16.0317.203.302.80
2เค ไลฟ์สไตล์ 2520K-25207.5112.132.603.16
3เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF6.9811.041.752.25
4เค แพลน 2K-PLAN25.6410.542.703.29
5เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF8.729.76----
6เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดเพื่อการออมKKP SG-AA Light-SSF4.558.29----
7เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไปKKP SG-AA Light4.558.28----
8เค ไลฟ์สไตล์ 2510K-25105.098.232.252.77
9เค ฟิต แอลโลเคชั่น SK-FITS3.027.012.05--
10แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดสะสมมูลค่าLHWPLUS-A4.785.75----

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก