10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF52.1871.1814.50--
2แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T33.6061.6914.65--
3ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาวUTSME-LTF33.2156.371.76--
4ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B24.2448.548.24--
5ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A23.8447.597.61--
6กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผลKFLTFTSM-D40.3746.30-1.18--
7ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาวT-SMCapLTF35.7645.916.36--
8เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTFKMSLTF-C(L)31.6341.762.78--
9ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B15.7037.945.25--
10ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A15.3937.204.69--

RMF - Quity_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพB-INDIAMRMF26.5871.86.41--
2แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพASP-VIETRMF42.7765.81----
3บัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพB-ASIARMF16.1058.87----
4ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ TMBAGLRMF13.6358.388.77--
5บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF22.0954.92----
6แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพMS-ASM RMF26.6454.214.71--
7กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKFCHINARMF14.6353.4111.13--
8กรุงศรีอินเดียอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFINDIARMF19.6053.06----
9อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพABAPAC-RMF17.1050.6710.18--
10กรุงศรีโลกบอลเทคโนโลยีอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFGTECHRMF9.2249.4819.93--

RMF - Allocation_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF22.0631.49-1.32--
2เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF9.7328.109.36--
3ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF9.4827.209.14--
4แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF17.0727.160.80--
5แอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF17.4623.871.20--
6ไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM316.8821.10-1.00--
7พรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF10.0120.663.09--
8ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (P)TFPRMF-P12.8317.93-2.10--
9ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TFPRMF-A12.8317.93-2.10--
10ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBTMSMVRMF8.5417.221.86--

RMF - Fixed Income_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF2.8210.093.66--
2ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF-1.595.812.10-0.62
3เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.712.972.672.30
4เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF1.132.212.061.97
5ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF0.941.871.68--
6กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF21.001.801.931.66
7แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF1.361.771.651.55
8กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFAFIXRMF1.011.71----
9ทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพTMBBFRMF1.011.651.901.89
10กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF1.031.612.131.95

RMF - Other_May. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF21.3534.183.54--
2ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF6.678.8610.937.05
3เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF6.348.5310.957.32
4ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF6.538.4910.536.80
5วรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A6.948.289.945.36
6ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H5.537.9710.907.30
7ทิสโก้ โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพTGOLDRMF5.687.349.636.29
8ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H5.647.2910.216.55
9เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพI-GOLDRMF5.367.2810.165.57
10เคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF6.167.1510.376.50

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 พ.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก