ขัง 7UP-BEAUTY-JCK-U-PACO 14 มิ.ย.-23 ก.ค. MVP ขึ้นระดับ 2

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์จับขังรวดเดียว 6 หุ้น-วอร์แรนต์ 7UP-BEAUTY-JCK-U-PACO ส่วน MVP แรงขึ้นระดับ 2 มีผลถึง 2 ก.ค. 2564

ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้หุ้นของ 6 บริษัทและวอร์แรนต์เข้ามาตรการแคชบาลานซ์ นักลงทุนจะต้องวางเงินสดทั้งหมดก่อนสั่งซื้อหุ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.-23 ก.ค.2564 ได้แก่ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (7UP) ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ ครั้งที่ 4 (7UP-W4)
บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ (BEAUTY) บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (JCK ) 14 มิ.ย. 2564 23 ก.ค. 2564 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้น ของบริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (JCK-W6)

บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ (PACO) บริษัท ยู ซิตี้ (U) บริษัท ยู ซิตี้ (U-P) ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้น ของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (U-W4)

ส่วนบริษัท เอ็ม วิชั่น( MVP) เข้ามาตรการระดับ 2 ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564