กองทุน 5 เดือนโต 2 แสนล้าน เฉียด 4% หุ้นฟื้นหนุน “บลจ.กรุงไทย-วรรณ” เด่น

HoonSmart.com>> กองทุนรวม 5 เดือนแรกปี 64 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเติบโต 2 แสนล้านบาท กว่า 3.97% จากสิ้นปีก่อนขึ้นมาแตะ 5.24 ล้านล้านบาท แรงหนุนตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัว ด้าน “บลจ.กรุงไทย” มูลค่าทรัพย์สินพุ่งสูงสุด 5.45 หมื่นล้านบาท บลจ.วรรณ โตแรง 40% ทรัพย์สินเพิ่ม 2.49 หมื่นล้านบาท

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เปิดเผย อุตสาหกรรมกองทุนรวมในช่วง 5 เดือนแรก ปี 2564 สิ้นสุด 31 พ.ค.2564 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อยู่ที่ 5,237,796 ล้านบาท เติบโต 200,010 ล้านบาท หรือ 3.97% จากสิ้นปี 2563 มี NAV ที่ 5,037,786 ล้านบาท โดยเป็นการเติบโตจากการลงทุนในหุ้นเป็นหลักมูลค่า 255,482 ล้านบาท หรือ 17.62% จากสิ้นปีที่ผ่านมา และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เติบโต (REIT) มูลค่า 13,273 ล้านบาท หรือ 6.91% ขณะที่กองทุนตราสารหนี้มูลค่าทรัพย์สินลดลง 39,765 ล้านบาท หรือ -1.71% กองทุนผสมลดลง 23,258 ล้านบาท หรือ -6.05% เป็นต้น

สำหรับ 5 อันดับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มี NAV เพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อพิจารณาจากเม็ดเงิน ได้แก่ บลจ.กรุงไทย (KTAM) มี NAV เพิ่มขึ้น 54,521 ล้านบาท หรือเติบโต 8.74% อยู่ที่ 678,533 ล้านบาท รองลงมาบลจ.กสิกรไทย เพิ่มขึ้น 28,905 ล้านบาท หรือ 2.60% มาอยู่ที่ 1,140,531 ล้านบาท ซึ่งยังเป็นบลจ.เดียวที่มี NAV ระดับ 1 ล้านล้านบาท อันดับสาม บลจ.วรรณ เพิ่มขึ้น 24,817.45 ล้านบาท หรือ 40.70% มาอยู่ที่ 85,801 ล้านบาท อันดับสี่ บลจ.ทิสโก้ เพิ่มขึ้น 14,858.32 ล้านบาท หรือ 27.95% มาอยู่ที่ 68,019 ล้านบาท และอันดับห้า บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) 12,722.74 ล้านบาท หรือ 4.94% อยู่ที่ 270,210 ล้านบาท

ทั้งนี้หากพิจารณาจากอัตราการเติบโตปรากฎว่า บลจ.อินโนเทคเติบโตสูงสุด 65.44% มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้น 30.04 ล้านบาท จากฐานที่ต่ำเมื่อเทียบบลจ.อื่นๆ ขณะที่บลจ.วรรณ ถือเป็นบลจ.ที่มีการเติบโตโดดเด่นสูงถึง 40.70% มูลค่าสินทรัพย์สุทธเพิ่มขึ้น 24,817.45 ล้านบาท มาอยู่ที่ 85,801 ล้านบาท

บลจ.ฟิลลิป เติบโต 36.18% มูลค่าสินทรัพย์สุทธเพิ่มขึ้น 976 ล้านบาท NAV อยู่ที่ 3,671 ล้านบาท บลจ.บางกอกแคปปิคตอล เติบโต 31.20% หรือ 4,060 ล้านบาท NAV เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 17,072 ล้านบาท บลจ.ทิสโก้ เติบโต 27.95% หรือ 14,858 ล้านบาท มาอยู่ที่ 68,019 ล้านบาท

 
 
อ่านข่าว

5 เดือนเงินไหลออกกองทุนหุ้นไทย 1.3 หมื่นล. “หุ้นขนาดกลาง-เล็ก” ผลตอบแทนสูง