“เจพีมอร์แกน” ออก DW อ้างอิงดัชนี Dow Jones ซื้อขาย 28 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> “เจพีมอร์แกน” ออก “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” อ้างอิงดัชนี Dow Jones รายแรกในไทย เริ่มซื้อขาย 28 พ.ค.นี้ ชูรายเดียวในไทยมี DW ทั้งสามดัชนีของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เจพีมอร์แกน ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า เจพีมอร์แกนออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิง (DW) กับดัชนีหลักทรัพย์ดาวน์โจนส์ (DJI) ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่เคลื่อนไหวตาม ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้จะเริ่มทำการซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 28 พ.ค.2564 นับเป็นครั้งแรกที่มีการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์นี้ในตลาดใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ไทย

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ DJI เป็นเครื่องมือทางการลงทุนลำดับที่ 3 ของเจพีมอร์แกนที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยของไทยได้เข้าถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาซื้อขายของประเทศไทย หลังจากที่บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนีเอสแอนด์พี 500 และแนสแด็ก 100 แล้วเมื่อปีที่ผ่านมา การออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ในครั้งนี้ทำให้เจพีมอร์แกนเป็นผู้ออกเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่นำเสนอโอกาสการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์หลักทั้งสามดัชนีของสหรัฐอเมริกา

นายภากร บูรณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เจพีมอร์แกนรู้สึกตื่นเต้น ที่ยังคงความเป็นผู้นำในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการนำเสนอโอกาสให้แก่นักลงทุนเพื่อการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ชั้นนำและได้รับการยอมรับทั่วโลกใน DJI เจพีมอร์แกนจะยังคงใช้ประโยชน์จากเครือข่ายในระดับโลกที่มีอยู่อย่างกว้างขวางและทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับนโยบายอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น

เจพีมอร์แกนเปิดตัวธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2561 และออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ทำการซื้อขายไปแล้วมากกว่า 1,000 หลักทรัพย์บนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ เจพีมอร์แกนซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินในระดับโลกได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่อ้างอิงดัชนี DJI ในฮ่องกงเช่นกัน โดยจะเริ่มทำการซื้อขายในวันศุกร์ เจพีมอร์แกนเป็นผู้นำในธุรกิจใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในฮ่องกงหากวัดจากยอดขายสะสมรวมตั้งแต่ปี 2557 และรายงานประจำปี 2563 ของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเปิดเผยว่าฮ่องกงเป็นตลาดอนุพันธ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเวลา 14 ปี ติดต่อกัน โดยมีมูลค่าการซื้อขายของอนุพันธ์รวมทั้งสิ้น 4.597 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ