“จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย” ขาย OCEAN อีก 1.71% เหลือ 4.59%

HoonSmart.com>> “จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย” ตัดขายหุ้น OCEAN ออกอีกกว่า 20 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.7105% เหลือถือหุ้น 4.5912%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย จำหน่ายหุ้นของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2564 จำนวน 20,637,400 หุ้น หรือคิดเป็น 1.7105% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้น 55,391,500 หุ้น คิดเป็น 4.5912% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อ่านข่าว

“จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย” ตัดขาย OCEAN ออก 1.515% เหลือ 9.6251%

“ธีร ชุติวราภรณ์” ซื้อบิ๊กล็อต OCEAN 20 ล้านหุ้น หนุนถือ 20.10%

“บุษยากร ยังตรง” ซื้อบิ๊กล็อต OCEAN กว่า 3.7% ขยับถือหุ้น 12.51%

OCEAN ตั้ง CEO ใหม่ยกเครื่องธุรกิจลุยล้างขาดทุนสะสม สร้างกำไรยั่งยืน