OCEAN ตั้ง CEO ใหม่ยกเครื่องธุรกิจลุยล้างขาดทุนสะสม สร้างกำไรยั่งยืน

HoonSmart.com>> “โอเชี่ยน คอมเมิรช” แต่งตั้ง “ธีร ชุติวราภรณ์” CEO ใหม่ ยกเครื่องธุรกิจเดินหน้าตั้งเป้าล้างขาดทุนสะสม และมุ่งสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน

ธีร ชุติวราภรณ์

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) ผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันปาล์ม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายธีร ชุติวราภรณ์ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (CEO) ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2564 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกำหนดนโยบาย บริหารจัดการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับหลักสากลในการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

พร้อมพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าด้วยกลยุทธ์ การจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยี ทรัพยากร และวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนต่อยอดธุรกิจใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารกิจการอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

นายธีร ชุติวราภรณ์ มีผลงานประสบความสำเร็จในการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมโครงการ VTARA36 ย่านทองหล่อ ที่สามารถทำยอดขายได้ครบ 100% (Sold Out) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกแรก ต้นปี 2563 ต่อมาโครงการ IKON Sukhumvit 77 ย่านอ่อนนุช ที่มียอดโอนกว่า 600 ล้านบาท ภายใน 3 เดือน ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 และ โครงการ IKON Udomsuk ย่านอุดมสุข ที่มียอดขายกว่า 90% ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 ที่ผ่านมาเช่นกัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติบริษัทฯ เข้าศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการลงทุนร่วมผลิตสินค้าและจะลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อตรวจสอบสถานะด้านต่างๆ ก่อนการเข้าลงทุนการผลิตสินค้าในการผลิตสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์วัตถุดิบประเภท รวมถึงกัญชงพืชเพื่อใช้ในการผลิตอาหารเสริมและยา ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดย เจเอสพี” เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญ และมีความสามารถในการผลิตสินค้าดังกล่าว

&nbsp
อ่านข่าว

OCEAN จับมือ “รง.เภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี” ลุยกัญชง