“บุษยากร ยังตรง” ซื้อบิ๊กล็อต OCEAN กว่า 3.7% ขยับถือหุ้น 12.51%

HoonSmart.com>> “บุษยากร ยังตรง” ซื้อบิ๊กล็อต OCEAN กว่า 3.7% จาก “จิรัฎฐ์ ไตรตระกูลชัย” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 12.51%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนางสาว บุษยากร ยังตรง ได้มาหุ้นของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2563 จำนวน 45 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.7299% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ โดยซื้อหุ้นบิ๊กล็อตจากนายจิรัฎฐ์ ไตรตระกูลชัย ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 151 ล้านหุ้น คิดเป็น 12.516% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรกของ OCEAN ณ วันปิดสมุดทะเบียน 1 มิ.ย.2563

1.นาย จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย ถือหุ้น 260.53 ล้านหุ้น หรือ 21.59%
2.นาย ธีร ชุติวราภรณ์ ถือหุ้น 198.60 ล้านหุ้น หรือ 16.46%
3.UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED ถือหุ้น 120.77 ล้านหุ้น หรือ 10.01%
4.MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. ถือหุ้น 106 ล้านหุ้น หรือ 8.79%
5.นาย ณัฐภัทร ศุภนันตฤกษ์ ถือหุ้น 65.28 ล้านหุ้น หรือ 5.41%

ด้านราคาหุ้น OCEAN ณ เวลา 10.18 น. อยู่ที่ 0.72 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 72 บาท