“ธีร ชุติวราภรณ์” ซื้อบิ๊กล็อต OCEAN 20 ล้านหุ้น หนุนถือ 20.10%

HoonSmart.com>> “ธีร ชุติวราภรณ์” ซื้อบิ๊กล็อตหุ้น OCEAN จำนวน 20 ล้านหุ้น สัดส่วนกว่า 1.6577% จาก “จิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย” ขยับถือหุ้นแตะ 20.1085%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ธีร ชุติวราภรณ์ ได้มาหุ้นของบริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยซื้อบิ๊กล็อตจากนายจิรัฏฐ์ ไตรตระกูลชัย จำนวน 20 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 1.6577% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 242.60 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 20.1085% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ