SCI จับมือ EASTW จัดหา-พัฒนาแหล่งน้ำป้อนให้พื้นที่ EEC

เกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ( ที่ 2 จากขวา ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค (SCI) จิรายุทธ รุ่งศรีทอง ( ที่ 2 จากซ้าย ) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก(EASTW) ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ MOU โดยให้ บริษัท ที ยูทิลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย SCI และ EASTW ร่วมกันศึกษาศักยภาพและความเป็นไปได้ของแหล่งน้ำเพื่อจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำดิบจากบ่อดินเอกชน สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เชื่อว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯขยายธุรกิจการลงทุนในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งทางบริษัทฯเองมั่นใจว่าจะทำให้มีรายได้เข้ามาเพิ่มเติมในระยะยาว