RCL เผยบ.ย่อยซื้อเรือขนาด 2700 TEU มูลค่า 554 ลบ.

HoonSmart.com>> “อาร์ ซี แอล” เผยบริษัทย่อยในสิงคโปร์ ซื้อเรือ 1 ลำ ขนาด 2700 TEU มูลค่ากว่า 554 ล้านบาท

บริษัท อาร์ ซี แอล (RCL) แจ้งว่า บริษัท ริจิแนล คอนเทนเนอร์ ไลน์ พีทีอี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งจำนวนและจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสิงคโปร์ ซื้อเรือจำนวน 1 ลำ อายุงาน 16 ปี ขนาด 2700 TEU มูลค่ารวม 554.69 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 31.427 บาท)