10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัสSMART-PLUS0.574.03----
2กรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อKTILF-0.052.570.471.25
3เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI1.041.64----
4กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I1.011.592.07--
5เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF1.351.501.911.82
6กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดสะสมมูลค่าKTFIXPLUS-A0.921.421.97--
7กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลKTFIXPLUS-D0.921.421.961.69
8เค ตราสารหนี้K-FIXED0.751.371.861.78
9กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปีKTFIX-1Y3Y0.981.362.051.78
10กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF21.071.351.711.38

Short Term Bond__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.792.392.502.14
2เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F1.562.03----
3ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDFPP0.961.90----
4กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y1.261.78----
5ทีเอ็มบี อีสท์สปริง ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพTMB-ES- PVD-FIX1.091.70----
6เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัมKKP ACT FIXED1.381.682.161.90
7ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)SCBRF1.131.581.911.89
8ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่าPVDFP0.771.52----
9เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF0.761.49----
10เคเอ คอร์เปอเรท บอนด์KACB0.931.452.122.10

Money Market__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ASP0.360.611.041.15
2ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.230.571.17--
3พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.310.57----
4ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.210.501.111.23
5กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTSS0.180.50----
6เค ตราสารหนี้ระยะสั้นK-SF0.150.481.001.12
7ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.230.470.921.02
8เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.200.46----
9ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.200.430.961.03
10วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.210.43----

Global Bond__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND12.5533.63----
2เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CSBOND-A8.3417.63----
3เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตM-SMART INCOME-AR5.8714.521.82--
4เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่าM-SMART INCOME-AC5.8814.491.84--
5ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSCBOPPA5.5014.112.33--
6ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัตSCBOPPR5.5014.102.33--
7ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD9.5813.460.76-1.43
8วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลWE-TRBOND-A6.0212.36----
9ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์-หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุนUINC-N5.4712.29----
10ยูไนเต็ด อินคัม ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติUINC-A5.4712.29----

Emerging Market Bond__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB4.2918.875.54--
2อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB4.4217.471.343.00
3ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF3.8316.852.16--
4กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI3.4513.03-1.250.95
5ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-0.398.764.413.08
6ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB1.128.303.56--
7เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D-0.416.490.250.15
8ตราสารหนี้เอเชียASIA-B0.424.683.272.14

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564

 

ขอบคุณข้อมูลจาก