10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Equity Large Cap__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุนTISCOHD49.2350.954.208.69
2ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้TISCODS47.4748.315.12--
3แอสเซทพลัสหุ้นไทยASP-THEQ30.1547.774.627.49
4ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTHDRMF47.1847.763.308.36
5ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B45.1946.665.09--
6ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TDSLTF-A44.8045.884.53--
7แอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพASP-ERF28.1545.414.566.98
8แอล เอช สมาร์ท หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ทางภาษีLHSMARTLTF-D40.5341.812.70--
9กรุงศรีหุ้นไดนามิคเพื่อการเลี้ยงชีพKFDNMRMF39.0440.99----
10แอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-GLTF-T24.1140.664.216.35

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทาลิส MID-SMALL CAP หุ้นทุนTLMSEQ45.2791.1814.23--
2เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF62.8086.3413.58--
3เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ปM-MIDSMALL62.0885.3113.5415.30
4กรุงไทยหุ้น Mid-Small CapKTMSEQ42.9884.6111.0010.63
5แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ASP-SME31.0371.6312.34--
6เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITYKKP SM CAP45.8870.067.59--
7ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน AKKP SM CAP40.3869.625.999.15
8ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)TMSRMF-B35.7867.727.29--
9ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน ATMSRMF-B49.6267.6014.8117.5
10แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีASP-SMELTF-T29.2967.4211.45--

Property Indirect__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิลT-PropInfraFlex4.92-11.87-1.420.82
2วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์T-PropInfraFlex5.34-12.06-1.400.32
3วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์T-PropInfraFlex3.23-12.10-1.83-1.11
4ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพT-PropInfraFlex5.10-12.60-3.02-1.40
5ธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์T-PropInfraFlex5.50-12.81-2.68-2.01
6ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ลTTHREIT2.35-13.24----
7วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพONEPROP-RMF1.65-14.42-3.75-1.85
8แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพLHTPROPRMF4.16-14.690.641.09
9เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้เวลท์ ฟันด์LHTPROPRMF5.69-14.93-1.121.93
10เอ็มเอฟซี สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพM-PROP RMF5.84-14.97-1.30--

[table “AggressiveAllocation__Apr2021” not found /]

Moderate Allocation __Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ แอ็กเกรสซีฟ โกรท ฟันด์TISCOAGF37.6646.9115.5113.60
2เอ็มเอฟซี-บีทีอินคัมโกรทฟันด์ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปMBT-G43.1642.989.8212.81
3เอ็มเอฟซีเฟล็กซิเบิลฟันด์MFX42.2135.366.579.10
4บีแอ็คทีฟB-ACTIVE51.2633.096.165.69
5ไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก ชนิดสะสมมูลค่าSCBCLASSICA15.3120.95----
6กาญจนอนันต์KAF26.5620.752.534.39
7กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดสะสมมูลค่าKTMEE-A15.4820.453.07--
8กรุงไทยมีทรัพย์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKTMEE-D15.4520.35----
9รวงข้าวดุลทรัพย์RKBC22.9419.101.404.72
10เอ็มเอฟซี อินคัม พลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยM-INCOMEAI13.1218.632.84--

Conservative Allocation__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ ตั้งแต่ต้นปี 1 ปี3 ปี 5 ปี
1เฟลกซิเบิ้ล คอร์ปอเรทFCF16.2019.492.262.62
2เค ไลฟ์สไตล์ 2520K-252015.1512.621.782.88
3เอ็มเอฟซี เกษียณทวีสุข เพื่อการเลี้ยงชีพM-TWSUK RMF14.0811.18----
4เค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKBLRMF13.5910.900.802.17
5เค แพลน 2K-PLAN29.659.841.923.12
6เคเคพี สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light ชนิดทั่วไปKKP SG-AA Light7.909.36----
7เค ไลฟ์สไตล์ 2510K-25109.748.451.652.64
8เค ฟิต แอลโลเคชั่น SK-FITS5.147.351.67--
9แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดสะสมมูลค่าLHWPLUS-A6.386.91----
10แอล เอช เวลท์ พลัส ชนิดจ่ายเงินปันผลLHWPLUS-D6.376.91----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก