10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลLHGLIFEE-D33.2882.6519.89--
2พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL GSCEQ-R42.9470.5010.3011.56
3ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นPWIN24.0169.86----
4วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-UGG-RA14.0865.9029.7128.69
5วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลONE-UGG-IA13.8865.61----
6วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DISC-RA19.7563.49----
7บัวหลวงหุ้นเพื่อคนรุ่นใหม่B-FUTURE24.9663.48----
8เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-CHANGE-A(A)22.2162.34----
9แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ASP-DISRUPT19.3361.6122.68--
10แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF20.0760.86----

[table “AsiaPacificex-JapanEquity_Apr2021” not found /]

Emerging Market Equity__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP23.7157.51----
2ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ22.7956.353.898.07
3เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO24.1753.798.2713.01
4อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM24.5852.218.507.56
5เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ22.3851.587.45--
6ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF33.0947.19-9.36-0.80
7แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผลLHEME-D16.4844.625.80--
8ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM20.0144.294.19--
9ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ20.7141.375.157.60
10ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติUEMIF-N18.2640.614.45--

US Equity__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าMN-USBANK-A66.6067.45----
2เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)20.9264.6427.1223.65
3เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USA-A(A)20.8864.62----
4ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคปSCBUSSM34.3962.946.84--
5ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBUSSMP34.3962.94----
6บีแคป หุ้นยูเอส เอ็นดี 100BCAP-USND10025.2353.51----
7ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN25.0852.6920.6618.61
8เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)24.6552.32----
9เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)24.6552.1926.2124.44
10อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ABAGS36.8052.0115.6511.13

Europe Equity__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุนK-EUSMALL46.8874.7410.08--
2คแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์KT-EURO46.8071.5010.0711.97
3ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP33.4355.29----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM32.3752.8213.60--
5กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE31.2051.3812.469.44
6กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF28.8349.4412.049.21
7ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์UES32.9644.355.116.73
8เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE27.9644.0114.5412.04
9เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF27.7643.8014.4711.87
10กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE27.1042.1014.0311.79

Japan Equity__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผลKF-JPSCAPD25.1252.935.15--
2กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้KF-JPSCAP25.0352.465.15--
3ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E25.4642.99----
4ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P25.4642.99----
5ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D24.8841.599.7212.54
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK22524.8441.579.7312.55
7ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้TISCOJP25.5841.368.6511.20
8ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF24.5941.349.0410.84
9ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP24.4040.768.7711.36
10แอสเซทพลัสนิปปอนโกรทASP-NGF33.0740.491.886.91

China Equity__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA15.4066.24----
2บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ14.3753.5718.61--
3เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINA-A18.1453.0410.11--
4ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน ATCHTECH-A9.0352.34----
5เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF17.5051.669.43--
6กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผลKF-HCHINAD20.3448.5811.8317.00
7กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKFCHINARMF20.0247.9111.47--
8อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ABCG13.5444.3012.5612.16
9ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC12.9544.3010.5513.28
10แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟMS-CHINA VALUE15.3443.9211.3315.24

Global Health Care__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI24.9364.84----
2กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH22.9253.14----
3ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์TBIOTECH20.4240.03----
4ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGHC14.2525.0712.8510.47
5ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์SCBGHC14.1524.6812.4710.51
6ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพUHCRMF12.2024.2012.169.60
7ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์UOBSHC12.1423.9711.959.42
8กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่าKFHHCARE-A17.4523.80----
9กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFHHCARE-D17.4523.70----
10เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH17.2023.6814.7310.86

Property - Indirect Global__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP32.4533.876.92--
2ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF33.8433.032.89--
3ที่เอ็มบี Global PropertyTMBGPROP33.9132.332.60--
4เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY25.0431.469.957.43
5ทิสโก้ เจแปน รีทTJREIT26.5431.407.542.86
6ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT30.4031.249.995.23
7ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP29.5330.91----
8เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF24.6130.159.046.76
9เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GPROP-A(D)22.9330.000.451.36
10พรินซิเพิล โกลบอล รีทส์PRINCIPAL GREITs27.6129.894.41--

Global Allocation__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX27.8956.1417.9214.12
2ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMPOP21.8841.2011.58--
3วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP23.5141.0515.8814.41
4ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่าSCBPOPA21.0037.9710.82--
5ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPOPP21.0037.97----
6เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R17.3935.5311.5710.57
7เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A17.3635.5011.56--
8เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนิดสะสมมูลค่าM-MULTI-A18.0131.72----
9เอ็มเอฟซี มัลติ แอสเซ็ท ชนดิจ่ายเงินปันผลM-MULTI-D18.0031.69----
10กรุงไทยออพเพอร์ทูนิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKT-OPP-D14.7631.668.7510.69

Commodities Precious Metals__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDHE-5.362.89----
2ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGOLDHP-5.562.45----
3ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์SCBGOLDH-5.572.448.505.13
4ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H-5.822.418.194.90
5พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iGOLD-X-5.802.36----
6ธนชาตทองคำแท่ง-HTGOLDBULLION-H-5.892.318.164.90
7เค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GOLD-A(D)-5.512.218.224.99
8เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-5.422.128.104.84
9กรุงศรีโกลด์เฮดจ์KF-HGOLD-5.591.857.504.38
10ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF-5.791.847.834.44

Commodities Energy__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL667.19117.04-28.59-15.60
2ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL68.76116.04-27.62-14.94
3เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL64.44106.08-21.6-11.22
4ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL71.7297.44-2.444.62
5เค ออยล์K-OIL70.0596.20-3.183.98
6ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL72.2695.93-3.393.34
7เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL71.6291.64-2.551.98
8ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL71.9989.88-2.762.12
9แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL68.6389.55-3.193.15
10กรุงศรี ออยล์KF-OIL70.2188.62-4.190.87

Foreign Investment Miscellaneou__Apr. 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/246.0470.27-8.61-2.69
2พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF35.6759.991.923.32
3ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP28.6956.490.931.43
4ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC25.1836.66-3.35-1.27
5เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI24.6031.25-2.63-3.55
6เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23A-UI3.6318.46----
7เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23B-UI1.7218.30----
8กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KFPREFER-A7.9217.23----
9ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA8.398.78----
10กรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ตKF-GLS-3.508.734.36--

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 เม.ย. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก