บลจ.กสิกรไทยชวนลงทุน Term Fund Plus มองผลตอบแทนตราสารหนี้เอเชียขาขึ้น

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย ชวนลงทุน Term Fund Plus กองใหม่ล่าสุด ‘KFF22J’ อายุโครงการ 1 ปี มองตราสารหนี้ในเอเชียน่าสนใจจากผลตอบแทนที่ปรับขึ้นในหลายประเทศ บวกกับมีสภาพคล่องอยู่สูง ผู้ลงทุนจึงยังแสวงหาโอกาสทำกำไร ผลดีต่อตราสารหนี้ IG เปิดขายครั้งแรก (IPO) 12-18 พ.ค.นี้

นาวิน อินทรสมบัติ

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ตราสารหนี้ภาครัฐในภูมิภาคเอเชียยังคงมีความน่าสนใจ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากในหลายประเทศ ในขณะที่ธนาคารกลางทั่วโลกยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ ทำให้มีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่สูง ผู้ลงทุนส่วนใหญ่จึงยังคงมองหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากการลงทุน (Search for Yield) ซึ่งจะส่งผลดีต่อตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้จัดตั้งกองทุน Term Fund Plus ล่าสุดชื่อว่า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022J (KFF22J) ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในช่วงเวลา 1 ปี โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 12-18 พ.ค.2564

นายนาวิน กล่าวต่อไปว่า กองทุน KFF22J มีการแบ่งสัดส่วนเงินลงทุนออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกประมาณ 60% ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIIl, Class C (USD)-Acc บริหารจัดการโดย Invesco บลจ.ชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้ ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 40% บลจ.กสิกรไทย บริหารโดยการกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย), เงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) และเงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

อย่างไรก็ดี กองทุน Term Fund Plus มีความน่าสนใจจากการใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ที่เน้นกระจายลงทุนในตราสารหนี้กว่า 80 ตราสาร ซึ่งมากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป และเป็นตราสารหนี้คุณภาพดีระดับ Investment Grade ไม่น้อยกว่า 70% อีกทั้งยังกระจายลงทุนบางส่วนในเงินฝากต่างประเทศ เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต ดังนั้น Term Fund Plus จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศ สามารถรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง และถือครองหน่วยลงทุนเป็นเวลา 1 ปีได้

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน KFF22J เริ่มเปิดเสนอขายในวันแรกตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS หรือ K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ เงินค่าขายคืนอัตโนมัติจะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง