CCET เปิดยอดขายเม.ย. 1.01 หมื่นลบ. โต 82% จากงวดปีก่อน

HoonSmart.com>> “แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์” เปิดยอดขายเดือน เม.ย.64 กว่า 1.01 หมื่นล้านบาท ทะยาน 81.7% จากงวดปีเดียวกันของปี แต่ลดลง 8% จากเดือนมี.ค.64

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET เปิดเผยยอดขายเดือนเม.ย.2564 จำนวน 323,240 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือ 10,130.16 ล้านบาท ลดลง 8% จากเดือนมี.ค.2564 มียอดขายจำนวน 351,276 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือ 10,553.54 ล้านบาท และเติบโต 81.7% เมื่อเทียบงวดเดือนเม.ย.2563 มียอดขาย 177,849 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือ 5,810.55 ล้านบาท

ขณะที่ 4 เดือนแรกของปี 2564 มียอดขายรวม 1,285,616 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือ 39,026.07 ล้านบาท เติบโต 47.6% จาก 4 เดือนแรกปี 2563 มียอดขายจำนวน 871,001 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือ 27,257.60 ล้านบาท

สำหรับอัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 31.3394 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากหลักทรัพย์ Taiwan Depository Receipt (TDR) ของบริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันในการประกาศยอดขายรายเดือนของบริษัทฯ ซึ่งยอดขายปี 2564 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี