บลจ.กสิกรฯ ชู “ตราสารหนี้เอเชีย” น่าสนใจ ส่ง Term Fund Plus อายุ 1 ปีขาย 5-11 พ.ค.

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย ชูตราสารหนี้ Investment Grade ในเอเชียยังน่าสนใจ ทยอยจัดตั้ง Term Fund Plus อายุโครงการ 1 ปี ส่ง KFF22I เป็นทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่มองเห็นโอกาสทำกำไรในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศ ภายใต้ความเสี่ยงปานกลาง เตรียมเปิดขายครั้งแรก (IPO) 5-11 พ.ค.นี้

นาวิน อินทรสมบัติ

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า ตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) โดยเฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐในภูมิภาคเอเชีย ยังคงมีความน่าสนใจจากขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย และการแสวงหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นของผู้ลงทุน (Search for Yield) ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ทยอยจัดตั้งกองทุน Term Fund Plus อย่างต่อเนื่อง และสามารถระดมทุนได้ถึง 78,438 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เม.ย. 64) โดยกองทุนล่าสุดชื่อว่า กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022I (KFF22I) เตรียมเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2564

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน KFF22I เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย โดยแบ่งสัดส่วนประมาณ 60% ลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศ Invesco Asian Bond Fixed Maturity Fund 2022 – VIIl, Class C (USD)-Acc ซึ่งบริหารจัดการโดย Invesco บลจ.ชั้นนำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้ ในขณะที่อีกประมาณ 40% ที่เหลือ บลจ.กสิกรไทย จะบริหารโดยการกระจายลงทุนในเงินฝากต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย), เงินฝาก Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) และเงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐประชาชนจีน)

อย่างไรก็ดี กองทุน Term Fund Plus มีความน่าสนใจจากการใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ที่เน้นกระจายลงทุนในตราสารหนี้กว่า 80 ตราสาร ซึ่งมากกว่าเทอมฟันด์ทั่วไป และเป็นตราสารหนี้ระดับ Investment Grade ไม่น้อยกว่า 70% อีกทั้งยังกระจายลงทุนบางส่วนในเงินฝากต่างประเทศ เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต ดังนั้น Term Fund Plus จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มองเห็นโอกาสการลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากต่างประเทศ สามารถรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง และถือครองหน่วยลงทุนเป็นเวลา 1 ปีได้

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทย ขอสงวนสิทธิ์ให้ในวันที่ 5 พ.ค.2564 เปิดเสนอขายตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และไม่รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็คในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS หรือ K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ เงินค่าขายคืนอัตโนมัติจะถูกนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ตามที่ผู้ลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง