“ประกันสังคม” ตัดขาย RATCH กว่า 0.0457% เหลือถือหุ้น 4.9553%

HoonSmart.com>> “สำนักงานประกันสังคม” ตัดขายหุ้น “ราช กรุ๊ป” ออก 6.63 แสนหุ้น กว่า 0.0457% เหลือถือหุ้นในพอร์ต 4.9553%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย สำนักงานประกันสังคม จำหน่ายหุ้นของ บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2564 จำนวน 663,300 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0457% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 71,853,200 หุ้น หรือ คิดเป็น 4.9553% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้านหุ้น RATCH ปิดตลาด 24 เม.ย.2564 ที่ราคา 50.00 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 135.69 ล้านบาท