10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

กองทุน LTF_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี มิด สมอล แค็ป หุ้นระยะยาวMIDSMALLLTF54.37106.8211.78--
2ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TMSLTF-B29.9299.746.49--
3ทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน A)TMSLTF-A29.5198.465.88 --
4แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ASP-SMELTF-T27.9489.518.82--
5ธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว T-SMCapLTF30.4684.032.42--
6ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาวUTSME-LTF44.1183.89-1.11--
7กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผลKFLTFTSM-D41.3379.21-4.52--
8ทาลิส หุ้นระยะยาวTLLTFEQ42.7074.471.35--
9เค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว-C ชนิด LTFKMSLTF-C(L)35.9067.720.63--
10ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค หุ้นระยะยาว (ชนิดหน่วยลงทุน B)TDSLTF-B46.5467.514.76--

RMF - Quity_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B)TMSRMF-B30.46101.926.31--
2ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVDTMSRMF-P30.05100.645.639.55
3ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TMSRMF-A30.05100.635.639.55
4แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพASP-VIETRMF33.1179.89----
5แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-ROBOTRMF15.3174.3316.43--
6บัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพB-SM-RMF28.0074.32-0.693.06
7แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF13.1773.89----
8บัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพB-INDIAMRMF30.7373.724.36--
9ทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพTLEQRMF42.1873.711.29--
10บัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพB-INNOTECHRMF28.7572.44----

RMF - Allocation_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทาลิส เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพTLFLEXRMF42.1268.87-0.20--
2กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-MRF24.8448.28-1.283.46
3กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM330.9145.76-2.091.50
4กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพLHFLRMF29.8543.50-0.555.87
5ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (A)TFPRMF-A30.5042.86-2.793.30
6ทิสโก้พลทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVDTFPRMF-P30.5042.86-2.793.30
7กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBTMSMVRMF14.7740.891.15--
8กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF12.0136.287.677.01
9กองทุนเปิด ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพUOBGARMF11.6335.477.506.07
10กองทุนเปิดพรินซิเพิล อะเกรสซีฟ แอลโลเคชั่นเพื่อการเลี้ยงชีพPRINCIPAL AARMF19.0434.023.315.11

RMF - Fixed Income_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี 3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKFSINCRMF4.1813.772.89--
2ธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพT-GlobalBondRMF-0.717.560.06-1.01
3ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGRMF-1.163.802.301.56
4เคแทม เวิลด์ บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-BOND RMF-1.033.093.081.95
5เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.691.992.372.07
6กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF20.761.191.531.27
7แอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพASP-FRF1.181.181.411.32
8เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF1.161.121.761.74
9เค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพKSFRMF0.861.101.391.40
10ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพSCBRM10.801.101.291.32

RMF - Other_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี
1ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF21.7031.981.70--
2กองทุนเปิดเค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพKPROPIRMF1.1614.36----
3กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน&อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพB-IR-FOFRMF0.069.84----
4กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-10.423.966.254.54
5กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H-10.813.766.324.58
6กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBGOLDHRMF-10.863.495.924.11
7กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGOLDSRMF-11.143.215.563.87
8กองทุนเปิด ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ - HUOBGRMF-H-11.142.855.533.81
9กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไปGOLD-RMF-A-10.971.995.402.55
10กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-GOLD RMF-11.561.605.313.76

 

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก