10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Global Equity_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอล เอช โกลบอล ไลฟ์สไตล์ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลLHGLIFEE-D25.96103.4619.29--
2ฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่นPWIN20.2195.44----
3วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-DISC-RA10.1583.41----
4พรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติPRINCIPAL GSCEQ-R33.7683.309.2910.34
5วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปONE-UGG-RA7.9374.6028.2926.27
6เค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-CHANGE-A(A)12.0274.47----
7วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลONE-UGG-IA7.7574.29----
8แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพASP-DISRUPTRMF13.1773.89----
9แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ASP-DISRUPT12.5573.69----
10แอล เอช โกลบอล อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าLHGEQ-A19.1870.86----

[table “AsiaPacificex-JapanEquity_Mar2021” not found /]

Emerging Market Equity__Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้K-GEMO25.1765.997.0712.62
2ไทยพาณิชย์ หุ้นตลาดเกิดใหม่ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEMEQP23.9965.97----
3ไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่SCBEMEQ23.2364.962.597.48
4เค ซีเล็คทีฟ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ หุ้นทุนK-SEMQ22.3362.356.20--
5อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิ้ง โกรท ฟันด์ABGEM26.2961.137.977.28
6แอล เอช อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต-E ชนิดจ่ายเงินปันผลLHEME-D17.6453.594.89--
7ทิสโก้ โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตTISCOGEM19.1251.992.62--
8ทิสโก้ ละติน อเมริกาTISCOLAF29.0449.32-10.16-0.55
9แอสเซทพลัสบริคASP-BRIC18.5148.603.5412.16
10ทหารไทย Emerging Markets Equity IndexTMBEMEQ19.5848.274.307.33

US Equity__Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USA-A(D)10.6081.9726.0022.23
2เค ยูเอสเอ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USA-A(A)10.5681.94----
3แมนูไลฟ์ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าMN-USBANK-A73.1480.62----
4ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคปSCBUSSM34.2479.045.97--
5ไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBUSSMP34.2479.04----
6อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ABAGS30.6867.8115.0010.21
7ไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์SCBBLN13.6766.7418.3417.09
8เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดสะสมมูลค่าK-USXNDQ-A(A)14.1165.74----
9เค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-USXNDQ-A(D)14.1165.6124.0222.27
10กรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KF-HSMUS33.7564.579.07--

Europe Equity__Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์KT-EURO40.0397.4210.1312.19
2เค ยูโรเปียน Small Cap หุ้นทุนK-EUSMALL39.7897.3910.03--
3ไทยพาณิชย์หุ้นยุโรปสมอลแคป (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBEUSMP21.5762.73----
4ไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคปSCBEUSM20.6060.1412.02--
5ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์UES22.2558.364.985.81
6กรุงศรียุโรปอิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFEURORMF14.8349.9210.708.01
7เค ยูโรเปียน หุ้นทุนK-EUROPE15.6749.8913.7111.11
8กรุงศรียุโรปอิควิตี้KF-EUROPE14.5149.7810.627.96
9เค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKEURMF15.3849.7513.6110.94
10กรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์KF-HEUROPE15.2147.2713.2910.91

Japan Equity_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผลKF-JPSCAPD21.2764.566.35--
2กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้KF-JPSCAP21.0863.946.32--
3ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBNK225E25.8354.68----
4ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBNK225P25.8354.68----
5ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นSCBNK22525.2053.1411.8812.75
6ไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น ชนิดจ่ายเงินปันผลSCBNK225D25.1853.0911.8512.73
7ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMJP24.9952.4310.8711.59
8ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพTJPRMF24.8352.2611.0011.04
9ทิสโก้ เจแปน อิควิตี้TISCOJP25.6952.2010.6011.36
10ไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBJPSMA10.8952.05----

China Equity__Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ASP-EVOCHINA12.9770.83----
2เคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CHINA-A20.1063.409.38--
3ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน ATCHTECH-A15.2661.68----
4เคแทม ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-CHINA RMF19.1261.348.65--
5บัวหลวงหุ้นจีนB-CHINE-EQ12.5257.7515.41--
6กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผลKF-HCHINAD20.3057.1810.1216.00
7กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์เพื่อการเลี้ยงชีพKFCHINARMF19.9656.279.74--
8แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ ไชน่า แวลู เอฟไอเอฟMS-CHINA VALUE14.3850.9310.9214.42
9ยูโอบี สมาร์ท เกรธเธอร์ ไชน่าUOBSGC11.6747.549.3311.71
10อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์ABCG13.0947.1811.5111.59

Global Health Care_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้TGHDIGI18.1481.99----
2แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ASP-IHEALTH18.4071.06----
3ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์TBIOTECH11.3455.62----
4ไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMGHC8.7536.4012.5310.58
5ไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์SCBGHC8.6035.6912.1710.65
6เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนK-GHEALTH7.4935.1014.1510.61
7ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์T-HEALTHCARE8.5334.9310.909.95
8ธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพT-HEALTHCARERMF8.2934.6610.389.44
9เคเคพี โกลบอล เฮลธ์แคร์KKP GHC8.2234.6310.528.13
10เค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพKGHRMF7.3634.6214.0110.41

Property - Indirect Global_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GPROP-A(D)11.5136.16-0.870.24
2ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้SCBGPROP18.7834.655.45--
3ไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGPROPP18.7834.65----
4ทิสโก้ ยูเอส รีทTUSREIT16.9032.147.463.15
5ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGPROPRMF21.7031.981.70--
6เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์KT-PROPERTY12.1231.748.556.01
7ที่เอ็มบี Global PropertyTMBGPROP21.7831.411.34--
8เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพKT-PROPERTY RMF12.0230.697.765.39
9กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผลKFGPROP-D11.3630.659.872.71
10กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFGPROP-A11.3630.64----

Global Allocation_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1กรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์KF-ORTFLEX24.3370.6314.6613.22
2วรรณ ยูเอส รีคอฟเวอรี่ ออพพอร์ทูนิตี้ ฟันด์1US-OPP14.5849.5914.1812.96
3ไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพSCBRMPOP13.7646.7310.35--
4ไทยพาณิชย์ Global Population Trend ชนิดสะสมมูลค่าSCBPOPA13.3444.179.59--
5ไทยพาณิชย์ Global Population Trend (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBPOPP13.3444.17----
6เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติKT-IGF-R11.4341.4210.6210.06
7เคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-IGF-A11.0041.3810.62--
8เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท ฟันด์MGS7.7538.615.134.60
9เค โกลบอล แอลโลเคชั่นK-GA12.0636.677.807.18
10เค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพKGARMF12.0136.287.677.01

Commodities Precious Metals__Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคเคพี โกลด์KKP GOLD-10.314.784.631.62
2ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)SCBGOLDHE-10.434.56----
3พรินซิเพิล โกลด์ อินคัม ชนิดผู้ลงทุนพิเศษPRINCIPAL iGOLD-X-10.924.13----
4ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBGOLDHP-10.624.11----
5ไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์SCBGOLDH-10.634.106.604.81
6เค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผลK-GOLD-A(D)-10.504.046.374.69
7เค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพKGDRMF-10.423.966.254.54
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล โกลด์ สปอท 7 ซีรี่ส์ 2I-GOLD7S2-10.353.824.851.73
9ธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-HTGOLDRMF-H-10.813.766.324.58
10ธนชาตทองคำแท่ง-HTGOLDBULLION-H-10.883.726.294.58

Commodities Energy_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ออยล์SCBOIL43.6467.16-2.845.28
2ทิสโก้ ออยล์ ฟันด์TISCOOIL44.1366.31-3.753.99
3เค ออยล์K-OIL42.4965.58-3.624.63
4แอสเซทพลัสออยล์ASP-OIL40.9561.66-3.623.80
5เคแทม ออยล์ ฟันด์KT-OIL42.4861.21-2.472.58
6ทหารไทยออย์ฟันด์TMBOIL42.8560.70-2.532.76
7กรุงศรี ออยล์KF-OIL41.7258.85-4.571.38
8เอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์I-OIL37.0939.56-22.00-9.86
9ทิสโก้ ยูเอส ออยล์TUSOIL40.9822.77-27.96-13.56
10ทิสโก้ ออยล์ ทริกเกอร์ 8% #6TOIL639.9616.10-28.94-14.23

Foreign Investment Miscellaneou_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัสSCBCOMP19.5344.89-0.871.43
2พรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้PRINCIPAL GCF22.1142.250.333.10
3วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์ONE-ACTIVE6/226.8837.45-8.44-2.01
4กรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์KFPREFER-A6.9228.02----
5เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023B ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23B-UI1.7925.74----
6เค ฟิกซ์เดท ไฮยีลด์ 2023A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยKHY23A-UI3.9323.28----
7ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้UOBSC15.3321.99-5.12-1.28
8เค อะกริคัลเจอร์K-AGRI13.3817.42-4.52-4.70
9ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y1UDBC3Y10.569.37----
10ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 3YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยSCBCR3YA5.359.31----

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564

10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564

ขอบคุณข้อมูลจาก