10 อันดับตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : % ( 3 ปี, 5 ปี : % ต่อปี )

Mid Long Term Bond_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เอ็มเอฟซี สมาร์ท ฟิกซ์ อินคัม พลัสSMART-PLUS0.714.29----
2เค ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDFI0.971.42----
3กรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพRMF20.761.191.531.27
4เค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพKFIRMF1.161.121.761.74
5กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพKFMTFIRMF0.951.071.831.75
6ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพTMBABRMF1.180.951.44--
7กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่าKFAFIX-A0.780.792.07--
8เค ตราสารหนี้K-FIXED0.600.791.711.70
9กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผลKFMTFI-D0.480.751.571.57
10เค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปK-FIXEDPLUS-A0.300.711.73--

Short Term Bond_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เคเคพี อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพKKP INRMF1.691.992.372.07
2ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดพิเศษPVDFPP1.101.94----
3กรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTFIX-1Y3Y1.061.76----
4ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า)SCBFP0.721.611.711.65
5ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้)SCBRF1.261.601.851.88
6เคเคพี แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด FKKP ACT FIXED-F1.471.59----
7ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชนิดสะสมมูลค่าPVDFP0.921.56----
8ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)SCBFPP0.721.511.63--
9กรุงไทยตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบันKTFIXPLUS-I0.621.421.89--
10เค ตราสารหนี้ระยะสั้น สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพKPVDSF0.771.39----

Money Market_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนนิติบุคคลTCMF-I0.260.63----
2แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ASP0.380.631.061.17
3พรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์PRINCIPAL iDAILY-E0.310.62----
4เค ตราสารหนี้ระยะสั้นK-SF0.180.591.011.13
5ไทย แคช แมเนจเม้นท์ เอ็นจอยTCMFENJOY0.230.551.131.25
6กรุงไทยตราสารตลาดเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพPVDKTSS0.200.54----
7ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปTCMF0.250.510.931.03
8เคเคพี มันนี่ โพสิทีฟ หน่วยลงทุนชนิด F*KKP MP-F0.220.51----
9ธนชาตบริหารเงินT-CASH0.220.490.981.05
10วี มันนี่ มาร์เก็ต ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปWE-MONEY-R0.220.46----

Global Bond_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค มัลติ-สตราทีจี บอนด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อยK-MBOND19.5434.10----
2เคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่าKT-CSBOND-A6.8423.99----
3ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าSCBOPPA5.1919.401.87--
4ไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัตSCBOPPR5.1919.401.87--
5พรินซิเพิล โกลบอล พรีเฟอร์ ซิเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่าPRINCIPAL GPS-A2.5617.55----
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลียSCBAUD5.6817.260.12-1.92
7เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตM-SMART INCOME-AR5.4415.891.64--
8เอ็มเอฟซี โกลบอล สมาร์ท อินคัม ชนิดสะสมมูลค่าM-SMART INCOME-AC5.4515.891.66--
9ทหารไทย Global IncomeTMBGINCOME4.3214.513.34--
10ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพTMBGINCOMERMF4.3914.473.19--

Emerging Market Bond_Mar 2021

ลำดับกองทุนชื่อย่อ 6 เดือน1 ปี3 ปี 5 ปี
1เค เอเชีย แปซิฟิก บอนด์K-APB3.4721.874.83--
2อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์AEOB1.8618.92-0.112.98
3ทีเอ็มบี Emerging BondTMBEBF1.2917.010.91--
4กรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์KF-ELI2.0815.75-2.901.15
5ทีเอ็มบี Asian BondTMBASIAB0.9110.373.18--
6ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่SCBEMBOND-0.339.753.933.44
7เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผลADR-D0.178.28-0.360.03
8ตราสารหนี้เอเชียASIA-B0.135.392.982.15

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564

10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 มี.ค. 2564

 

ขอบคุณข้อมูลจาก