“สมยศ กฤตยานุกูล” ซื้อหุ้น UBIS กว่า 16.24% จากกลุ่มทั่งวัฒโนทัย

HoonSmart.com>> “สมยศ กฤตยานุกูล” เข้าซื้อหุ้น UBIS จำนวน 37 กว่าล้านหุ้น หรือสัดส่วน 16.24% จากกลุ่ม “ทั่งวัฒโนทัย”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย สมยศ กฤตยานุกูล ได้มา หุ้นของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) หรือ UBIS เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2564 จำนวน 37,043,000 หุ้น หรือคิดเป็น 16.2469% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่อนหน้าไม่ได้ถือหุ้น

ทั้งนี้ นายสมยศ กฤตยานุกูล ซื้อหุ้นโดยตรงจากนายสวัสดิ์ทั่งวัฒโนทัย นายแสวง ทั่งวัฒโนทัย นายสว่าง ทั่งวัฒโนทัย นส.มยุรี นส.รัชนี ทั่งวัฒโนทัย

 
 
อ่านข่าว

“ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล” ซื้อบิ๊กล็อต UBIS 16.50 ล้านหุ้น สัดส่วน 7.23%

UBIS เผยไอ้โม่งซื้อขายบิ๊กล็อต 274 ลบ. รายใหม่ผงาดถือหุ้นใหญ่ 16.25%