UBIS เผยไอ้โม่งซื้อขายบิ๊กล็อต 274 ลบ. รายใหม่ผงาดถือหุ้นใหญ่ 16.25%

HoonSmart.com>>”ยูบิส” ซื้อขายรายการใหญ่ถึง 37 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ย 7.40 บาทสูงกว่าตลาด บริษัทชี้แจงยังไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ถือหุ้น ยันไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจ  ปี 63 กวาดกำไร 120 ล้านบาท โต 12.50%  แถมปันผลสูงเกิน 4% สวนทางวิกฤตโควิด 

บริษัท ยูบิส (เอเชีย) หรือ UBIS มีการซื้อขายหุ้นรายการใหญ่ (บิ๊กล็อต) จำนวน 5 รายการ รวม 37.04 ล้านหุ้น มูลค่าทั้งสิ้น  274.12 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 7.40 บาท สูงกว่าตลาดมาก ทำให้การซื้อขายในกระดานหลักแรงผิดปกติในภาคบ่าย ราคาพุ่งขึ้นไปสูงสุดที่ 7.40 บาท ก่อนปิดที่ระดับ 6.10 บาท บวก 0.15 บาทหรือ 2.52% ด้วยมูลค่าการซื้อขายมากถึง 520.66 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2564 ที่ผ่านมา เทียบกับก่อนหน้านี้ซื้อขายวันละไม่ถึงล้านบาท

นายพสิษฐ์พล เต็มฤทธิกุลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ว่า การซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อต จำนวน 37.04 ล้านหุ้น คิดเป็น 16.25 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ขณะนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการติดต่อใดๆ จากผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าทำรายการ หากบริษัทฯ มีข้อมูลเพิ่มเติม จะรีบแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า การซื้อขายหุ้นดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มีนัยสำคัญ

สำหรับนักลงทุนที่ซื้อหุ้นล็อตนี้สูงถึง 16.25% จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่สองทันที เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 8 มี.ค. 2564 ที่มีนาย ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัย ประธานกรรมการบริหาร ถือมากที่สุด จำนวน 50 ล้านหุ้น คิดเป็น 21.95% ตามด้วย นาย นันท์ กฤตยานุตกุลท์ ถือ 33.51 ล้านหุ้น สัดส่วน 14.70% และนาย สวัสดิ์ ทั่งวัฒโนทัย ถือ 15.60 ล้านหุ้น จำนวน 6.84%

ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 มีกำไรสุทธิ 120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.50%จากปี 2562 ที่ทำได้ 106.68 ล้านบาท โดยมีรายได้รวม 1,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.31% กำไรขั้นต้น 355 ล้านบาท โต 12.41% ขณะที่ค่าใช้จ่ายขายเพียง 103 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.41% และค่าใช้จ่ายบริหาร 124 ล้านบาท เพิ่ม 39.11% บริษัทมีความแข็งแกร่ง แม้ว่าจะเผชิญวิกฤตการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดจนต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศไทยและอีกหลายประเทศ โดยคณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 28 เม.ย.นี้ ทั้งนี้คิดเป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 4.09% ต่อปี เทียบกับราคาหุ้นที่ 6.10 บาท

บริษัทยูบิสฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางยาแนวฝากระป๋อง และแลคเกอร์เคลือบกระป๋อง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตภาชนะ กระป๋องโลหะ และฝาโลหะ ในการบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ