“ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล” ซื้อบิ๊กล็อต UBIS 16.50 ล้านหุ้น สัดส่วน 7.23%

HoonSmart.com>> “ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล” ดอดซื้อหุ้นบิ๊กล็อต “ยูบิส (เอเชีย)” จำนวน 16.50 ล้านหุ้น หรือกว่า 7.23%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล ได้มา หุ้นของ บริษัท ยูบิส (เอเชีย) หรือ UBIS เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2564 จำนวน 16.50 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 7.2368% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่อนหน้าไม่ได้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ทีผ่่านมามีรายการบิ๊กล็อตหุ้น UBIS จำนวน 5 รายการ รวม 37.04 ล้านหุ้น มูลค่าทั้งสิ้น  274.12 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 7.40 บาท สูงกว่าตลาดมาก

หุ้น UBIS ปิดตลาด 12 เม.ย.อยู่ที่ราคา 6.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ +3.28% มูลค่าการซื้อขาย 9.52 ล้านบาท

 
 
อ่านข่าว

UBIS เผยไอ้โม่งซื้อขายบิ๊กล็อต 274 ลบ. รายใหม่ผงาดถือหุ้นใหญ่ 16.25%