ตลท.จับ ECF-TQR-BROOK, BROOK-W5 แคชบาลานซ์ถึง 28 พ.ค.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดับร้อนหุ้น ECF-TQR-BROOK, BROOK-W5 จับ Cash Balance ตั้งแต่ 19 เม.ย.-28 พ.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดก่อนเต็มจำนวนในหุ้นบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) หุ้นบริษัท ที คิว อาร์ (TQR) หุ้นบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป ครั้งที่ 5 (BROOK-W5) ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.2564-28 พ.ค. 2564