CCET ยอดขายมี.ค.ทะลุ 1 หมื่นลบ. หนุนโค้งแรกกวาด 2.89 หมื่นลบ. โต 39%

HoonSmart.com>> “แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์” เปิดยอดขายเดือนมี.ค.64 ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท โต 57.5% จากงวดปีเดียวกันของปีก่อนหนุนไตรมาส 1/64 กวาดยอดขาย 2.89 หมื่นล้านบาท เติบโต 39%

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ CCET เปิดเผยยอดขายเดือนมี.ค.2564 จำนวน 351,276 พันเหรียญสหรัฐฯ หรือ 10,553.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.3% จากเดือนก.พ.2564 มียอดขายจำนวน 299.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 8,984.04 ล้านบาท และเติบโต 57.5% เมื่อเทียบงวดเดือนมี.ค.2563 มียอดขาย 223.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 7,053.75 ล้านบาท

ขณะที่ 3 เดือนแรกของปี 2564 มียอดขายรวม 962.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 28,895.91 ล้านบาท เติบโต 38.8% จากปี 2563 มียอดขายจำนวน 693.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 21,447.05 ล้านบาท

ทั้งนี้ เนื่องจากหลักทรัพย์ Taiwan Depository Receipt (TDR) ของบริษัทฯ ไดจ้ดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันในการประกาศยอดขายรายเดือนของบริษัทฯ ซึ่งยอดขายปี 2564 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี