‘กสิกรไทย’ บริหารกองทุนตราสารหนี้โดดเด่นยืนหนึ่ง แชมป์ ‘บลจ.ยอดเยี่ยม’ 4 สมัย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เป็นบลจ.หนึ่งเดียวในงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2020 ที่สามารถคว้ารางวัล Most Prominent Fund House in Corporate Bond Market มาครองได้สำเร็จติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณามอบรางวัลดังกล่าวให้แก่บลจ.ที่มีความโดดเด่นในด้านการจัดการกองทุนตราสารหนี้ และมีมูลค่ารวมของตราสารหนี้ภายใต้การบริหารสูงสุดในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุรเดช เกียรติธนากร กรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว พร้อมด้วยทีมผู้จัดการกองทุนตราสารหนี้ที่ติดตามมาให้กำลังใจ ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้