ตลท.ขึ้น C หุ้น GL ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบ Q3/63

HoonSmart.com>>ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C หุ้น “กรุ๊ปลีส” ตั้งแต่ 24 มี.ค.เป็นต้นไป เหตุผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็นงบไตรมาส 3/63

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ (ตลท.) แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัท กรุ๊ปลีส (GL) เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2564 เหตุผลเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความคิดเห็น เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยบริษัทจดทะเบียนสำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2563 ดังนั้นสมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

ปัจจุบัน GL ยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ GL ต่อไป