WGE คว้างานก่อสร้างโครงการ ONEDER KASET

เกรียงศักดิ์ บัวนุ่ม (ขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ WGE และ คศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกภูมิทรัพย์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ร่วมลงนามสัญญาก่อสร้างในโครงการวันเดอร์ เกษตร (ONEDER KASET) พร้อมระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เป็นอาคารพักอาศัยในระดับพรีเมี่ยม ติดถนนงามวงศ์วาน จำนวน 8 ชั้น 3 อาคาร โดยมีระยะเวลาการก่อสร้าง 15 เดือน งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โครงการ ONEDER KASET งามวงศ์วาน เมื่อเร็ว ๆ นี้