JTS พุ่งต่อ 26% บริษัทฯ แจงไร้ข่าวหนุน”ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา” ตัดขาย 0.02%

HoonSmart.com>> “จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์” แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ยันไม่มีพัฒนาการสำคัญเพิ่ม หลังบอร์ดชงผู้ถือหุ้นอนุมัติเข้าซื้อหุ้น “จัสเทล เน็ทเวิร์ค” จากบริษัทในกลุ่ม ด้านราคาหุ้นพุ่งแรงต่อเนื่องกว่า 26% จากปิดวันศุกร์ซิลลิ่ง ด้าน “ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา” รายงานก.ล.ต.ตัดขายหุ้น JTS ออก 0.0212% หลือถือหุ้น 4.9935%

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้มีหนังสือลงวันที่ 19 มี.ค.2564 มายังบริษัทฯ โดยขอความร่วมมือให้บริษัทฯชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มี.ค.2564 บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวหรือสารสนเทศต่อ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ที่อนุมัติและให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท จัสเทล เน็ทเวิร์ค จำกัด จากบริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน เท่านั้น

ทั้งนี้ ภายหลังจากการแจ้งข่าวและสารสนเทศข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ ไม่มีพัฒนาการที่สำคัญอื่นใดเพิ่มเติมอีก

ราคาหุ้น JTS เช้าวันที่ 22 มี.ค.2564 พุ่งแรงต่อเนื่องจากวันศุกร์ราคาซิลลิ่ง ณ เวลา 10.49 น. อยู่ที่ 12.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.60 บาท หรือ 26.26% มูลค่าการซื้อขาย 54.33 ล้านบาท จากราคาเปิด 11.90 บาทและแตะสูงสุด 12.70 บาท ต่ำสุด 11.00 บาท

ด้านสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย ภูวพิตร ศุภมิตร์โชติมา จำหน่ายหุ้นของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ (JTS) เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2564 จำนวน 150,000 หุ้น หรือ 0.0212% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 35.28 ล้านหุ้น หรือ 4.9935% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ