ตลท.ขึ้น SP-NP หุ้น GL ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบ Q3/63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แขวนเครื่องหมาย ตลท.ขึ้น SP-NP หุ้น GL กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปงบการเงิน Q3/63 สิ้นสุด 30 ก.ย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP ในวันที่ 22 มี.ค. 2564 และขึ้น NP 23 มี.ค. 2564 หลักทรัพย์ของบริษัท กรุ๊ปลีส (GL) กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้และยังคงเครื่องหมาย SP

ทั้งนี้ GL ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.2563 กรณีไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ภายในเวลาที่กำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มี.ค.2564 บริษัทได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม GL ยังไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2563 ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ GL ต่อไป
 
 
อ่านข่าว

GL ขาดทุน Q3/63 กว่า 815 ลบ. บุ๊กค่าใช้จ่ายแพ้คดีในสิงคโปร์