SAK ปันผล 0.108 บาท XD 29 เม.ย.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นประจำปี 63 อัตรา 0.108 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD 29 เม.ย. จ่ายเงิน 18 พ.ค.64

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.108 บาท รวมเป็นเงิน 226.37 ล้านบาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 30 เม.ย. 2564 ขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 29 เม.ย.2564 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พ.ค. 2564

หุ้น SAK ปิดตลาด 16 มี.ค.2564 อยู่ที่ 10.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท หรือ +1.98% มูลค่าการซื้อขาย 239.32 ล้านบาท