“ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล” เก็บ RICHY เพิ่ม 7 แสนหุ้น ขยับถือ 10.04%

HoonSmart.com>> “ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล” นักลงทุนรายใหญ่ บิ๊กรพ.วิภาวดี เข้าซื้อหุ้น RICHY เพิ่ม 7 แสนหุ้น กว่า 0.0586% ขยับถือหุ้น 10.0483%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ได้มา หุ้นของ บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 (RICHY) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 จำนวน 700,000 หุ้น หรือสัดส่วน 0.0586% ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็นจำนวน 120 ล้านหุ้น หรือ 10.0483% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น RICHY ปิดตลาด 4 มี.ค.2564 ที่ราคา 0.80 บาท ไม่เปลี่ยแปลง มูลค่าการซื้อขาย 1.84 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปัจจุบันนายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี (VIBHA) รวมทั้งยังถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียนอีกหลายแห่ง เช่น บริษัท น้ำมันพืชไทย (TVO) บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค (DCC) และ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ (DCC)