กรุงไทยร่วม TFEX พัฒนาบริการ USD Futures on Blockchain

HoonSmart.com>> กรุงไทย ร่วมกับ TFEX พัฒนาบริการแลกดอลลาร์รายวัน สำหรับผู้ซื้อขาย USD Futures on Blockchain เชื่อมภาคธนาคารและตลาดทุนผ่าน Blockchain เสริมแกร่ง SME ไทยในการค้าโลก

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงไทยร่วมกับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) หรือ TFEX พัฒนาบริการแลกดอลลาร์รายวัน สำหรับผู้ซื้อขาย USD Futures (USD Futures on Blockchain) เชื่อมภาคธนาคารและตลาดทุนเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยี Blockchain ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs มีทางเลือกในการบริหารความเสี่ยงด้านค่าเงิน โดยสามารถล็อคอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้ผู้ส่งออกหรือนำเข้า มีต้นทุนโดยรวมของอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เสมอ เพื่อป้องกันผลกระทบจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน

“ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเปิดบัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ (FCD) ธนาคารกรุงไทย เพื่อรองรับการรับและตัดเงินจากบริการ และทำรายการแลกเงินด้วยตนเองผ่าน www.jedi.krungthai.com ซึ่งธนาคารเชื่อมั่นว่า บริการส่งมอบดอลลาร์จาก USD Futures โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ธนาคารกรุงไทย และตลาด TFEX มุ่งมั่นพัฒนาร่วมกันแบบ Total Solution เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ USD Futures ในการป้องกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่ปัจจุบันประสบปัญหาจากค่าเงินบาทที่ผันผวน”นายรวินทร์ กล่าว

ดร.รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่เกิดขึ้นทั้งจากสงครามการค้าและสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบการ SMEs ที่ดำเนินธุรกิจด้านการนำเข้าและส่งออก หากไม่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้ ซึ่งSMEs ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

TFEX และธนาคารกรุงไทย จึงมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว ให้มีทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากค่าเงินที่มีประสิทธิภาพและสามารถเข้าถึงได้ ผ่านการทำธุรกรรมซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้า (USD Futures) ใน TFEX เพื่อล็อคอัตราแลกเปลี่ยนไว้เป็นการล่วงหน้า แล้วสามารถแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์กับธนาคารกรุงไทยได้ทุกวันทำการ