CPL บริจาครองเท้าเซฟตี้ในโครงการ ‘รวมพลังความปลอดภัยสู้ไฟป่า’

บริจาครองเท้าเซฟตี้ในโครงการ ‘รวมพลังความปลอดภัยสู้ไฟป่า’

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป (CPL) ผู้นำในอุตสาหกรรมฟอกหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Safety Product) ภายใต้แบรนด์ “แพงโกลิน” (Pangolin) ร่วมบริจาครองเท้าเซฟตี้ให้ค่ายเยาวชนเชียงดาว เพื่อส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และชาวบ้านในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ใช้สวมใส่ในการทำแนวกันไฟ รวมถึงการดับไฟป่า ในโครงการ “แพงโกลินรวมพลังความปลอดภัยสู้ไฟป่า” เมื่อเร็วๆ นี้