ตลท.เตือน 10 บจ.เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนสิ้นมี.ค. ชี้พ้นกำหนดชงบอร์ดเพิกถอน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 10 บจ. “IFEC-KC-PAE- PRO-SAFARI-STHAI-THL-VI-WR-YCI” เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน หรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย เดทไลน์ 29-31 มี.ค.64 นี้ ชี้เลยกำหนดชงบอร์ดพิจารณาเพิกถอนหุ้นพ้นตลาด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและอยู่ในช่วงแก้ไขเหตุเพิกถอน (Remedy Stage)หรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) บัดนี้ มีบริษัทจดทะเบียน 10 บริษัทที่ใกล้ครบกำหนดเวลา ได้แก่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ (KC) บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) หรือ PAE บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) หรือ PRO บริษัท ซาฟารีเวิลด์ (SAFARI) บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง (STHAI) บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ (THL) บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น (VI) บริษัท วีรีเทล (WR) และบริษัท ยงไทย (YCI)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเร่งแก้ไขเหตุเพิกถอนหรือดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย

อย่างไรก็ตามหากบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป